Biblioteca Municipal t'ofereix

  • un horari d'atenció al públic de 47:30 hores setmanals
  • una sala amb 114 llocs de lectura
  • un fons bibliogràfic amb més de 54.000 títols
  • 318 publicacions periòdiques
  • 1.700 exemplars en suport no llibrari
  • 38 ordinadors per a consultar Internet
  • 3 impressores
  • 2 escàners i completa gratuïtat en tots els serveis

I també: Cordialitat, simpatia, amabilitat, eficàcia, i el que és més important, sensibilitat