Warning: Table './bibliosueca_webbiblio/variable' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT * FROM variable in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/database.mysqli.inc:135) in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 726

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/database.mysqli.inc:135) in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 727

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/database.mysqli.inc:135) in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 728

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/database.mysqli.inc:135) in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 729
Historia | Drupal

Historia

  • warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/database.mysqli.inc:135) in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/common.inc on line 148.
  • user warning: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') ORDER BY fit DESC LIMIT 0, 1' at line 1 query: SELECT * FROM menu_router WHERE path IN () ORDER BY fit DESC LIMIT 0, 1 in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/menu.inc on line 315.
  • user warning: Table 'bibliosueca_webbiblio.node_field_instance' doesn't exist query: SELECT * FROM node_field_instance nfi LEFT JOIN node_field nf ON nf.field_name = nfi.field_name WHERE nf.active = 1 AND nfi.widget_active = 1 in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/sites/all/modules/cck/content.install on line 187.
  • user warning: Table './bibliosueca_webbiblio/variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:26:{i:0;i:125;i:1;i:63;i:2;i:62;i:3;i:61;i:4;i:59;i:5;i:58;i:6;i:57;i:7;i:56;i:8;i:46;i:9;i:31;i:10;i:30;i:11;i:29;i:12;i:28;i:13;i:24;i:14;i:21;i:15;i:15;i:16;i:14;i:17;i:12;i:18;i:11;i:19;i:7;i:20;i:6;i:21;i:5;i:22;i:4;i:23;i:3;i:24;i:2;i:25;i:1;}' WHERE name = 'menu_masks' in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table './bibliosueca_webbiblio/variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table './bibliosueca_webbiblio/variable' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM variable WHERE name = 'menu_rebuild_needed' in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/includes/bootstrap.inc on line 634.
  • user warning: Table 'bibliosueca_webbiblio.node_group' doesn't exist query: SELECT * FROM node_group ORDER BY weight, group_name in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/sites/all/modules/cck/modules/fieldgroup/fieldgroup.module on line 231.
  • user warning: Table 'bibliosueca_webbiblio.node_group' doesn't exist query: SELECT nfi.*, ng.group_name FROM node_group ng INNER JOIN node_group_fields ngf ON ngf.type_name = ng.type_name AND ngf.group_name = ng.group_name INNER JOIN node_field_instance nfi ON nfi.field_name = ngf.field_name AND nfi.type_name = ngf.type_name WHERE nfi.widget_active = 1 ORDER BY nfi.weight in /home/www/sueca.es/usuarios/webbiblio/public_html/sites/all/modules/cck/modules/fieldgroup/fieldgroup.module on line 256.
 

El 21 d'abril de 1948, la Comissió Permanent de l'Ajuntament de Sueca va acordar instal·lar la Biblioteca Municipal en l'edifici de l'antic “Hospital de Caridad”. El 10 d'octubre del mateix any, s'inaugurà la Biblioteca Municipal de Sueca.
El 23 de juny de 1949, la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros del Ministerio de Cultura, reconeix la seua creació. El seu fons bibliogràfic provenia d'aportacions del Ministeri d'Educació, del pressupot municipal y de donatius d'entitats locals i particulars. Fis abril de 1950 el seu fons estava format per 1.189 volums.

El 6 d'octubre de 1954, la Comissió Permanent Municipal encarregà la construcció d'un edifici dedicat a Biblioteca i Arxiu, en la casa que ex profeso fou donada per D. Emilio Carrasquer, en el carrer València, núm. 58. El trasllat del fons bibliogràfic va ser del 11 al 16 de febrer de 1957 i el 18 d'aquest mes es va reanudar el servici al públic.

En aquest local la Biblioteca Municipal coneix un gran augment d'assitència de lectors i del seu fons. Però poc a poc, amb el pas del anys l'interés de l'administració local va anant disminuint, deixà que les seues intal·lacions es deterioraren i destinava molt poc de pressupost per equipament i material llibrari. Com a exemple dire que en 1971 sols es compraren 12 llibres.

Amb aquesta situació, per mediació de la Dirección del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, la Caja de Ahorros de Valencia ofereix habilitar un local cèntric per als serveix bibliotecaris, a més de pagar despeses de personal, conservació i manteniment del local.

L'Ajuntament en sessió del 31 de desembre de 1971, accepta la proposta. A partir d'aquest moment la nova institució es nomenarà, Biblioteca Pública Municipal y de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. El 5 de juny de 1974 el conveni entre les dues institucions queda subscrit. El 7 de novembre del mateix any fou aprovat, el Servicio Nacional de Lectura del Ministerio de Educación.

El nou local, ubicat en el carrer Sequial, núm. 6, junt a les oficines de la Caja de Ahorros de Valencia, obrí al públic el 25 de febrer de 1975. Sis anys després, en abril de 1981, tancà al públic per canviar les seues instal·lacions per les de la Caja de Ahorros de Valencia, just al costat, núm. 8. El 13 de gener de 1982 s'inicien novament els servicis de consulta i préstec.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 2 d'agost de 1990, tenint en compte que disposava d'un edifici de nova planta destinat a Casa de la Cultura, en el carrer mare de Déu, 2 i amb la finalitat de reunir en les mateixes instal·lacions tots el servicis culturals de la població, acordà rescindir el convenni subscrit amb la Caja de Ahorros de Valencia i trasladar el seu fons bibliogràfic als nou locals, que a més de tindre millors condicions permitia augmentar els llocs de lectura.

Això fa que novament es tanque la biblioteca, ara per huit mesos, per trasllat, acondicionament i inventari de tot el fons que formava la biblioteca que en aquells moments comptava amb 9.726 volums. El 13 de maig de 1.991 va ser inaugurada. A partir d'ara, per primera vegad s'obriarà al públic en horari de matí i vesprada.